ביטוח וועדי בתים משותפים

בעלי דירות בבניין משותף הם האחראים לכל נזק שקורה לרכוש המשותף, או חלילה לאורחים ולעוברים ושבים הנפגעים בחלקים של המשותפים של הבניין: חדר מדרגות, מעלית וכדומה.

כנציג ועד הבית, ביטוח בניין משותף, מספק לך הגנה מפני הסיכונים לנזקי רכוש וגוף בבניין משותף, בהתאם למאפייני הבניין ולצרכי הדיירים:

ביטוח מבנה לבית המשותף

מכסה נזקים שיגרמו לרכוש המשותף בלבד, כתוצאה מרעידת אדמה, אש (שריפה), התפוצצות גז, פיצוץ צנרת, נזק מים למעלית, נזקי טבע (סערה/סופה), נזק בזדון, פגיעת כלי רכב בבניין, פגיעת כלי טיס בבניין, פריצה וגניבה.

ביטוח אחריות צד שלישי בבניין משותף

ביטוח צד שלישי הידוע גם כביטוח "אחריות כלפי הציבור" ו"ביטוח צד ג'", הינו ביטוח המכסה את ועד הבית והדיירים מפני נזקים הנגרמים לגוף או רכוש של אחרים, שהינם צד שלישי, בשל רשלנות או מחדל של ועד הבית או הדיירים.

ביטוח חבות מעבידים

מגן על ועד הבית ודיירי הבית המשותף מפני תביעות כספיות גבוהות, במקרה שהעובד המועסק על ידי ועד הבית ייפגע תוך כדי עבודתו בתחום הרכוש המשותף.

ההרחבה לביטוח חבות אישית לחברי ועד הבית במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

במקרה של בית משותף, ישנן סוגיות שונות הקשורות לאופן קבלת ההחלטות, תחומי האחריות והניהול של ועד הבית. הרחבה לביטוח חבות אישית מכסה את האחריות האישית של חברי ועד הבית שהוסמכו כחוק, כלפי צד שלישי בגין האירועים המבוטחים בתכנית. הכיסוי כולל תביעות שתוגשנה נגד חברי ועד הבית עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה מטעה, רשלנות או הזנחה, שנעשו תוך כדי ועקב עיסוקם כחברי ועד הבית.

נשמח לעמוד לשירותכם במתן הסברים נוספים